PRODUKTY

PRESTREŠENIA UMÝVACÍCH BOXOV

Prestrešenia umývacích boxov

Ponúkame  široký   sortiment    ľahkých,    montovaných    oceľových   konštrukcií   pre
prestrešenie tlakových umývacích boxov, umývacích liniek ako  aj  strojovní   úpravovní
vôd. Celý systém je modulový, prestrešený  polykarbonátovými  platňami  s  možnosťou
výberu prevedenia s farebnou atikou  po  obvode,  respektíve  s  plastovým  krytovaním
stojín. Všetky oceľové  prvky sú  po  zhotovení  žiarovo  pozinkované,  čo  zabezpečuje
veľmi vysokú  odolnosť  voči  korózii.  Boxy  možno  radiť  vedľa  seba  ako  aj  šikmým
spôsobom za sebou.

Realizácia   záleží   od  tvaru  pozemku,  situovaní   príjazdu  a  zvolenej  technológie.