Predávame a servisujeme značku

Kontaktní formulář

 

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ zhrnutie

Spoločnosť WASH SERVICE s.r.o. Vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, aby sme mohli odpovedať na Vašu otázku zaslanú prostredníctvom formulára.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnost WASH SERVICE s.r.o. so sídlom Bratislava, Bronzová 697/1, PSČ 851 10, identifikačné číslo: 35823682  (ďalej iba „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie WASH SERVICE s.r.o., Bratislava, Bronzová 697/1, PSČ 851 10, adresa elektronickej pošty asistent@washservice.sk, telefón +421 2 45647389.
  3. Správca nemenoval povereného pre ochranu osobných údajov.
 2. PRÁVNy ZÁKLAD spracovania osobných údajov
  1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre: vykonanie opatrenia správcom před uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Europského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „nariadenie“);
 3. ÚČEL spracovania osobných údajov
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vykonanie opatrenia správcom   pred uzatvorením zmluvy – odpoveď na Vašu otázku z formulára.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. DOBA uloženia osobných údajov
  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané do doby, než bude podaná odpoveď na vaše otázky a v priebehu prípadnej nasledujúcej komunikácie.
 5. Ďalší príjemci osobných údajov
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcu technické služby, ktoré súvisia s prevádzkou e – shopu, vrátane prevádzky software a ukladania dát.
  2. Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej zeme ( do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAjov
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmädzenie ich spracovania, právo vzniest námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť  Vašich osobných údajov. 
  2. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutným požiadavkom k odpovedi na Vaše otázky.
Cookies používáme ke zlepšení fungování našeho webu. Pokračováním prohlížení souhlasíte s jejich používáním.
Souhlasím