PRODUKTY

VYSÁVAČE A PRÍSLUŠENSTVO

Vacuum cleaner

ISTOBAL, S.A. ponúka mnoho príslušenstva, ktoré dopĺňajú kompletné čistenie vozidiel:
vysokovýkonné vysávače, umožňujúce rýchle a efektívne vyčistenie interiéru vozidiel.

Zariadenie pracuje s mincami a je umiestené vo vonkajšom prostredí.

Mat cleaner

ISTOBAL, S.A. ponúka mnoho príslušenstva, ktoré dopĺňajú kompletné čistenie vozidiel:
vysokovýkonné vysávače, umožňujúce rýchle a efektívne vyčistenie interiéru vozidiel.

Mat cleaner je použiteľný aj na vyčistenie koberčekov. Vysávač sa môže požiť v dvoch
režimoch, suchý režim a navlchčený režim.

Zariadenie pracuje s mincami a je umiestené vo vonkajšom prostredí.