PRODUKTY

PLATOBNÉ TERMINÁLY

Platobné terminály

Ku  automatickým   linkám   fungujúcim   výhradne  v   samoobslužnom  režime   patria
samoobslužné terminály, ktoré môžu byť vybavené rôznymi typmi spúšťacích systémov.

1. Systém diernych kariet (zákazník vkladá zakúpenú  diernu  kartu  do  terminálu)

2. Systém magnetických kariet ( zákazník vkladá magnetickú kartu s možnosťou
     jednorázového alebo viacnásobného umytia).

3. Kódový systém-  moderný samoobslužný  systém  na  báze  kódu  vygenerovaného
    na predajnom mieste ,ktorý zákazník zadáva do  terminálu. ( možnosť  generovania
    multi kódov, predplateného kreditu, jednorázového kódu).