PRODUKTY

PORTÁLOVÉ UMÝVACIE LINKY

M 22 - jednoportálová umývacia linka

M 22 je špičkový model medzi portálovými umývacími linkami, vyniká svojim dizajnom s
LED osvetlením a možnosťami výbavy. Je určený pre komerčné prevádzky s najvyššími
nárokmi  na estetický dojem a kvalitu umytia.

Štandardne sa vyrába v umývacích výškach max. :2,1m, 2,3m, 2,5m, 2,7m, až 2,9m.
Je možné vybrať si medzi štandardnou šírkou 2,5m a od výšky 2,3m aj s voliteľnou
šírkou 2,7m.

Linka s umývacou výškou 2,9m je v štandarde s prejazdnou šírkou 2,7m.

M 25 - dvojportálová umývacia linka

M 25  je  dvojportálova  tandemová  umývacia  linka,  ktorá  dosahuje špičkovú   kvalitu
skĺbenú  so   zvýšenými  nárokmi   na   kapacitu   stroja   pri   veľkosti   umývacej   haly
porovnateľnej  s  jednoportálom.

Štandardne sa vyrába v umývacích výškach max. : 2,3m, 2,5m, 2,7m.

M 27 - dvojportálová umývacia linka

M 27 tvorí vrchol ponuky na poli dvojportálových umývacích zariadení,  kde  umývací  a
sušiaci portál pracujú v samostatných oddelených priestoroch.

Zariadenie dosahuje špičkovú kvalitu umytia s veľmi vysokou kapacitou až 20  vozov za
hodinu.

Štandardne sa vyrába v umývacích výškach max. : 2,3m,  2,7m.

Taktiež je možné vybrať si medzi štandardnou šírkou 2,5m a  s voliteľnou  šírkou  2,7m.

M 28 - jednoportálová umývacia linka

M 28 je portál zložený zo 4 vertikálnych a 1 horizontálnej kefy s možnosťou vybavenia
2 sušiacimi dýzami. Zariadenie je určené pre komerčné prevádzky s potrebou vysokej
kapacity a obmedzenými priestorovými možnosťami. (umývacej hale porovnateľnej s
halou 1 portálu.)

Možnosti doplnkovej výbavy modelovej rady M NEX

Umývacia linka dokáže osloviť zákazníka aj svojim dizajnom. V ponuke je široká paleta
farebných prevedení, LED osvetlení, LED piktogramov, imidžových nálepiek a krytovaní

Možnosti výbavy linky:

 • Vysokotlakové predumytie       
 • Umývanie podvozkov
 • Umývanie diskov kolies
 • Tlakové umývanie podbehov
 • Naklápanie vzduchu pri sušení
 • Naklápanie kief
 • Aktívna pena
 • Rôzne druhy voskov
 • a mnoho iných...

Multifunkčný kontrolný a ovládací farebný Touch Panel:

 • umožňuje nastavenie a prehľad všetkých parametrov a
  úplné  ovládanie  umývacích  chodov,  ktoré  je  možné
  meniť na počkanie
 • voliteľné komunikačné jazyky

 

 

 

Kefové materiály

Pre  všetky typy umývacích liniek pre osobné vozidlá je možné zvoliť si z materiálov:

Polyetylénové kefy
Mäkké penové kefy - Carlite
Mix 50 / 50 - Pe / Carlite

M 20 - jednoportálova umývacia linka

Portálová umývacia linka M 20 je jednoduchší typ určený najme do nekomerčných prevádzok s maximálnym počtom umývaných vozidiel cca 25/deň. Cielová skupina sú predajne vozidiel ,autoservisy, súkromné spoločnosti z rozsiahlym vozovým parkom , taxi služby, sanita, atď.

Tracer OH1

Bezkontaktná umývacia linka