SERVIS

SERVISNÉ SLUŽBY A STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Servisná činnosť spoločnosti je   zabezpečovaná  celoplošne  na  území  Slovenska.
Desať plne vybavených servisných vozov poskytuje  servisné služby  365 dní v roku.
Servisné strediská sú v Bratislave, v  Nemeckej  pri  Banskej Bystrici a  v  Košiciach.
Nahlasovanie  servisných  požiadaviek  je  možné  24 hodín  na  faxové čísla  podľa
regiónov a spoločnosť garantuje reakčný čas do 24 hodín. Všetky  servisné vozy  sú
kedykoľvek dostupné dispečerovi pomocou mobilných telefónov.

Dostatočne zásobený sklad náhradných dielov je výrobcom podporovaný okamžitou
možnosťou doručiť v prípade potreby náhradný diel do 48 hodín využitím zmluvných služieb DHL.